a 'mooh' point

clearly an IBM drone

OOXML "T minus 14 dage"

Slutspillet omkring OOXML er i disse dage virkeligt gået ind i sin sidste fase og det er tydeligt, at nerverne begynder at sidde lidt udenpå tøjet. Det er næsten som de sidste 10 minutter af dette års SuperBowl imellem New England Patriots og New York Giants, hvor spændingen også næsten var uudholdelig. Udtrykket "May you live in interesting times" kommer virkeligt til sin ret.

Det er måske derfor passende at lave en opsummering af, hvad der er sket i det sidste års tid:

I december 2006 godkendte ECMA dokumentformatet OOXML som ECMA-standard (376) og indsendte den et par uger senere til ISO via den såkaldte Fast-Track procedure. Der var herefter en 30-dages "contradiction period" hvor de enkelte lande kunne fx redegøre for, om OOXML var i modstrid med andre ISO-standarder og om der var andre ting, der kunne diskvalificere OOXML og dens anvendelse af FT-proceduren. ISOs JTC1-sekretariat afgjorde i april 2007, at det ikke var tilfældet. Omkring dette tidspunkt udlagde Dansk Standard (DS) OOXML til offentlig høring og bad om branchens input til den. Dette resulterede i omkring 500 indvendinger i alt.

Herefter var der en 5-måneders afstemningsperiode, hvori debatten om OOXML fandt sted. Der kom en masse indvendinger imod standarden - både tekniske og politiske argumenter og disse lagde i store træk grundlaget for beslutningerne i de lande, der ønskede at stemme om OOXML i september 2007. I den periode deltog jeg via min arbejdsgiver CIBER i arbejdet i DS med at behandle alle indvendingerne. Det har været et hårdt - men også utroligt interessant arbejde at deltage i. Afstemingsperioden sluttede med, at hvert land valgte den stemme, som passede dem bedst. Danmark valgte "Dissaprove, with comments" og understregede, at skulle de danske kommentarer blive adresseret på passende vis, ville Danmark ændre sin stemme til et "Approve". Jeg støtter fuldt, at Danmark stemte "Dissaprove, with comments" i september 2007. Danmark ledsagede sin stemme med 168 kommentarer til standarden.

Det samlede resultat af afstemningen var, at OOXML ikke blev godkendt i ISO.

Hvis en afstemning om en standard falder i ISO, er ISO sådan indrettet, at der planlægges et "Ballot Resolution Meeting" (BRM), hvor man vil tale om, hvorvidt man kan rette nogle ting i standarden for at få nogle lande til at skifte deres stemme til et "Approve" eller "Abstain". Efter afstemingen begyndte ISO/IEC så at gennemgå de samlede kommentarer - der var 3522 i alt. Disse blev "kogt ned" til 1027 dispositioner, der udgjorde forslagsstillers (ECMAs) svar på det konkrete spørgsmål. I løbet af efteråret 2007 er disse dispositioner blevet sendt til de enkelte nationale råd og de er her blevet behandlet. I Dansk Standard har vi løbende fra oktober 2007 til februar 2008 behandlet disse svar og har været i dialog med ECMA omkring de svar, som vi ikke mente var gode nok.

I sidste uge af februar 2008 blev BRM-mødet afholdt i Geneve og Dansk Standard deltog i mødet for at varetage de danske interesser bedst muligt. Det var en meget hård uge, og de fleste af os var ret udmattede fredag eftermiddag, hvor mødet sluttede. Mødets formål var at tage stilling til konkrete ændringer til den oprindelige tekst og det var altså ikke et møde, hvor der direkte eller indirekte blev taget stilling til standarden i sig selv. Dette blev understreget af, at de enkelte landes delegationer arbejdede konstruktivt sammen omkring de enkelte emner - uanset om de var imod- eller for OOXML. Udfaldet af mødet blev, at godt og vel 98% af samtlige 1027 dispositioner blev godkendt - herunder alle de danske. Der var i ugen efter BRM heftig kritik og debat om udfaldet, men heldigvis er det nu faldet til ro, og der er efterhånden konsensus om, at alle regler blev overholdt. Der er i skrivende stund ikke indgivet nogen klager over selve processen.

Men hvad så nu?

I Dansk Standard er næste møde berammet til 26. marts, og her skal vi tale om, hvorvidt vi skal ændre vores stemme fra "Dissaprove" til noget andet. Det bliver et spændende møde, og jeg ser frem til nogle gode diskussioner til mødet. Målet er, som Dansk Standard skriver, at opnå en eller anden form for konsensus om, hvad Dansk Standard anbefales at gøre.

Indtil da sker der ikke så meget på formelt plan i Dansk Standard, så vi kan jo følge med i, hvad Morten Messerschmidt og Helge Sander finder ud af med konkurrencestyrelsens undersøgelse af konsekvensen af beslutningsforslaget B103 fra marts 2006.

Smile 

Comments are closed