a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Er det nok at standarden er åben?

Efterhånden som det går op for flere og flere af ODF-only fortalerne, at deres foretrukne format ikke er modent nok, er taktikken nu blevet ændret. Fra at tale om ODFs fortræffeligheder i kraft af letlæsbar xml, specifikationens diminutive sideantal og reference til eksisterende standarder tales der nu næsten udelukkende om de politiske overvejelser bag valget af format. Specielt tales der meget om åbne standarder.

aabnestandarder.dk er listet en definition af egenskaber for en åben standard.

  1. Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.
  2. Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.
  3. Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.


Jeg vil i øvrigt anbefale læsere at læse lidt på siden. Det er interessant læsning og forklarer på en god måde årsagen til at åbne standarder er en god idé. Bagmændene bag definitionen fik i øvrigt noget af et scoop, da ovenstående definition endte i det såkaldte B 103-forslag.

Når jeg bruger lidt tid på at skrive om denne definition skyldes det at den i øjeblikket misbruges af fortalerne for "Only-ODF" (fremover benævnes dette som oODF) i deres argumentation for kun at vælge ODF. Argumentet er det simple, at da OOXML ikke opfylder denne definition kan den ikke vælges - altså en reel apriori-forudsætning for valg af format. Tilsvarende omtales definitionen nærmest som én af matematikkens 5 aksiomer eller i det mindste som var de ristede i runer (Jellingestenens uægte lillebror) eller stod med småt på tavlerne, som Moses havde med efter sin tête-a-tête med Gud på Sinajbjerget. Lad mig ydmygt understrege, at ingen af disse ting er tilfældet.

For mig er de tre punkter en hensigtserklæring og et mål, men det er ikke udgangspunktet - og de trumfer slet ikke den virkelighed de skal anvendes i eller de tekniske egenskaber ved en standard, der skal overvejes. Har vi en situation, hvor standard X og standard Y reelt er ens og de adskillende detaljer kun er småting, vil jeg naturligvis foretrække den standard, der i videst muligt omfang dækkes af definitionen af en åben standard. Er vi derimod i en situation som med OOXML og ODF er billedet mere grumset og bestemt ikke sort/hvidt.

Når oODF-fortalerne insisterer på udelukkende at tale om overholdelse af aksiomerne, så siger de dermed samtidig, at de tekniske aspekter ikke har så høj rang i diskussions-kæden. Det er også den fornemmelse det giver at deltage i diskussionerne, hvor det er tydeligt at bevæggrundende ofte er politiske og også ofte drevet af et ideologisk "korstog" imod Microsoft. Jeg behøver vel ikke at nævne, at jeg ser det lidt anderledes. Jeg er pragmatiker af natur og det er vigtigere for mig at der er valgfrihed og at valget af dokumentstandard ikke kommer til at hæmme produktiviteten i den offentlige sektor, hvor jeg dagligt arbejder. Det er i øvrigt en holdning som jeg nu kan se jeg deler med IT-ordførerne i Folketinget. Når oDDF-fortalerne siger, at det vigtigste er at formatet opfylder alt i definitionen end at formatet er "spiseligt", bringer det minder frem fra tiden, hvor Linux var et relativt nyt fænomen. Dengang kunne man ofte høre Linux-brugere sige, at "ja, brugerfladen kan forbedres, det er svært at installere og indlæringskurven er lidt for stejl. Men Linux er meget mere stabil og så er det gratis". Til Linux-fortalernes ros er de blevet klogere (eller mere pragmatiske) - det er blot ærgeligt at vi nu igen skal spilde tid på den samme diskussion - blot nu med et nyt format, nemlig ODF.

Hvis du spørger mig, så er det ikke til diskussion at ODF ikke er modent nok til at kunne stå alene som eksklusivt dokumentformat i den offentlige, sektor ligesom det heller ikke er til diskussion, at OOXML er langt mere grundigt bearbejdet og langt mere gennemført end ODF. Ja, der er nogle usikkerheder omkring vedligeholdelse af formatet men teknisk set er der ikke rigtigt noget at rafle om. OOXML er ganske enkelt et bedre format. Når oODF-fortalerne alligevel negligerer disse ting og siger at "der vil naturligvis være en indkørselsfase med problemer" og "det er vigtigere at fravriste Microsoft deres monopol end sikre effektiviteten i den offentlige sektor", så kan jeg ikke lade være med at tænke på Grev Farquard fra DreamWorks-filmen "Shrek". Inden han sender en flok riddere afsted for at redde Prinsesse Fiona for ham (han tør jo ikke selv), siger han med megen empati: "Some of you may die, but that is a sacrifice I am willing to make". Ligeledes synes det at være åbenbart, at mange af oODF-fortalernes eneste fremtidige interaktion med ODF bliver deres installation af OpenOffice.org eller KOffice ... og kommer altså slet ikke til at arbejde konkret med formaterne i den offentlige sektor. De kommer altså ikke til at mærke problemer på egen krop.

Smile

Comments (6) -

Leif Lodahl

[citat]...Ligeledes synes det at være åbenbart, at mange af oODF-fortalernes eneste fremtidige interaktion med ODF bliver deres installation af OpenOffice.org eller KOffice ... og kommer altså slet ikke til at arbejde konkret med formaterne i den offentlige sektor. De kommer altså ikke til at mærke problemer på egen krop.[/citat]

Du kritiserer andre for at være lidt for skarpe i pennen. Denne påstand synes jeg til gengæld er noget af det værste jeg har set fra din pen. Hvilket belæg har du for at vurdere mig og mit virke ? (ja, jeg melder mig frivilt som oODF'er).

Med venlig hilsen
Leif Lodahl

Jesper Lund Stocholm

Hej Leif,

Jeg har meget bevidst valgt at bruge ordvalget "mange af ...", da jeg ikke vil skære alle over én kam. Jeg står dog ved min påstand om, at en meget stor del af oODF-fortalerne ikke arbejder med dokumentformater i det daglige. Du kan jo blot kigge på debatterne på version2.dk eller computerworld.dk . Langt den største del af "støjen" derinde kommer jo fra personer, der burde kigge lidt mere på sagerne inden de udtalte sig. Der er heldigvis også en del der, som du og jeg, har problematikken tættere índe på livet. Desværre synes vi at være ret meget i undertal.

Smile

... i øvrigt kan jeg også mærke - som du måske har lagt mærke til - at min tone er blevet lidt skarpere.

Jeg blev træt af hele tiden at vende den anden kind til, så jeg har skruet en smule på bidsk-heden Smile

"Argumentet er det simple, at da OOXML ikke opfylder denne definition kan den ikke vælges - altså en reel apriori-forudsætning for valg af format."

Hvis Folketinget har pålagt regeringen at arbejde for åbne standarder, og der i beslutningsforslaget er anført en bestemt definition af "åbne standarder", så er det vel den, regeringen må henholde sig til, når de udmønter beslutningsforslaget. Oder was?

Jesper Lund Stocholm

Rent teknisk står afsnittet om definitionen af de åbne standarder ikke i selve lovteksten men i de medfølgende bemærkninger. Om det har nogen reel betydning ved jeg dog ikke.

Hvis man kigger på de tre punkter, som de er definerede i bemærkningerne, så opfylder OOXML i mine øjne alle tre. De første to (veldokumenteret med fuld spec tilgængelig samt at den kan implementeres uden juridiske sværdslag) er lige til højrebenet. Den sidste del er typisk den, der trækkes frem af hatten, for "ECMA er ikke lige så åben som OASIS". Men det er jo et fortolkningsspørgsmål. Spørgsmålet er om manglende postlister, referater etc er nok til ikke at kalde den åben - når alle har mulighed for at deltage i arbejdet i fx TC45.

Jeg er 100% overbevist om, at der aldrig er nogen, der vil kunne overbevise en dansk ret om, at en offentlig virksomhed ikke må benytte OOXML, da den er vedligeholdt i et forum, hvor der ikke er fri adgang til referater etc. Det er netop et fortolkningsspørgsmål og ikke noget, der er ristet i runer. Derudover bliver ejerskabet - og dermed også vedligeholdelsespligten - for OOXML i tilfælde af en ISO-godkendelse jo overdraget til netop ISO, og det er ikke sikkert, at den vælger ECMA til at vedligeholde den i fremtiden. Det er også sandsynligt, at ISO vælger at vedligeholde den selv i JTC1-regi. Dermed bliver argumentet om manglende åbenhed jo endnu mere "moot".

Hvis OOXML opfylder definitionen, så er der jo ingen ko på isen. Dit indlæg antydede bare, at den ikke gjorde. Men jeg er umiddelbart enig i din udlægning.

Mht. lovbemærkninger så tillægges de generelt ret stor værdi som retskilde (se fx www.folketinget.dk/.../L27_bilag7.htm). Til gengæld er regeringen iflg. http://da.wikipedia.org/wiki/Beslutningsforslag ikke forpligtet til at følge et beslutningsforslag (det var jeg ikke klar over ... vildt!). Bemærk i øvrigt, at beslutningsforslaget pålægger regeringen at opstille standarderne, dvs. at en offentlig institution vil aldrig kunne få ørerne i maskinen.

Comments are closed