a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Stort nederlag til anti-OOXML fløjen i Danmark

Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Standard har Dansk Standard på Danmarks vegne stemt "No, with comments" til ISO-aftemningen om DIS 29500 (OOXML).

I pressemeddelelsen står der bla.:

Danmark vil i den videre proces arbejde for en godkendelse af ISO/IEC DIS 29500 OOXML, forudsat at de punkter, som udvalget har indstillet, bliver adresseret. Med stemmen ”Nej med kommentarer” sikrer Dansk Standard det bedste udgangspunkt for varetagelse af de danske ønsker til ændringer af standarden.

Når man stemmer "Nej" ved en ISO-afstemning har man samtidig mulighed for at afkrydse en mulighed, hvor man siger, at - givet ens tekniske indvendinger adresseres - vil Nej-stemmen kunne ændres til et "Ja". Den mulighed har Dansk Standard tydeligvist anvendt og reelt er Dansk Standards stemme altså "Betinget Ja". Det lover godt for det fremtidige arbejde med at få OOXML endeligt godkendt.

I Danmark har debatten op til afstemningen været hektisk - ja til tider nærmest hysterisk. Bloggere, journalister og debattører har nærmest faldet over deres egne ben - og hinandens - for at obstruere processen i Dansk Standard ved ikke alene at læse OOXML-spec som fanden læser biblen men også at læse ISO-direktiverne som selv samme. Antallet af debattører i Danmark, der støtter OOXML som ISO-format, har været meget begrænset - ja, udover undertegnede kan antallet vel reelt tælles på én hånd. Jeg vil nødigt give mig selv æren for resultatet af Danmarks stemme, men det er et kæmpe nederlag for anti-OOXML-fløjen, at de med deres store antal debattører, store antal støtter (de siger jo selv, at ODF har en stor installationsbase, stor brugerskare etc) og hysteriske retorik ikke har kunnet få det klare "Nej" igennem, som de agiterer for.

Måske skyldes det, at der et er naturligt mæthedspunkt for, hvor meget man orker at høre på folk, der er ensidige i deres retorik og ikke formår at se to sider af samme sag?